GenelHasan Saim ÖztürkSon Dakika

Hasan Saim Öztürk: Demokrasilerde istifa etmenin anlamı

Siyasette ve kamu görevinde istifa müessesesi GÖREVDEN ÇEKİLMEK ya da GÖREVİ bırakmak anlamına gelir. İlk bakışta tek taraflı bir hukuki tasarruf gibi gözükmesine rağmen istifa işlemi atamaya ya da görevlendirmeye yetkili makamın onayı ve istifayı kabulü ile tamamlanır. Siyasetçilerin istifasına  zaman zaman Dünya siyasi tarihinde ve yakın zamanda çokça rastlanır. Siyasi ve hukuki sorumluluk taşıyanlar ve halkın oylarıyla işbaşına gelenler, yaptıkları görevde kendilerini başarısız görürlerse, ihmal ya da kasten yasaları çiğneyen bir davranıştan sorumlu olmaları muhtemelse, görevlerine ve temsil ettikleri makama daha fazla zarar vermemek için bu yola başvurabilirler.
***
Gerçek ve Çağdaş demokrasilerde siyaset kurumundan gelen yöneticilerin, şeffaf, öngörülebilir, hukuka ve yasalara saygı anlamında sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri demokrasi ahlakına uygundur. Bu nedenle sorumluların şartlar oluştuğunda istifa ya da görevden çekilmeleri olağandır. Bir toplumda ve onun siyasal örgütü olan Devlette Demokrasi ve Hukuk anlayışı ne kadar gelişmişse istifa konusu o kadar öncelikli ve işleyen bir görünüm arz eder. Mesela bir Batı Avrupa ülkesinde bizde çok masum gözüken bir tavsiye mektubu ya da HAMİLİ KART YAKİNİMDİR şeklindeki bir tavassut girişiminin kamuoyuna yansıması istifaya neden olabilir. Bizde ise tarafsızlığı ihlal eden, kişileri ve bazı kesimleri ayrıştıran, sürekli suçlayan, tarafsızlığı ihlal eden hukuku ve mevzuatı çiğneyen bir davranış bile kimsenin umurunda olmayabilir.
***
Herhangi bir istifa girişiminin  kendisini hukuken olarak sorumlu hisseden bir siyasetçi tarafından düşünülmüş olması erdemli siyaset ve demokrasi adına gelecek için bir umut olabilir. Fakat  asıl olan, kafalardaki keyfilikten uzak, taraflı siyasetin, ayrıştırmanın, hukuka ve adalete olan saygının samimi olarak tesis edilmesi ya da gerçekleşmesidir. İstifa etmek bir A-4 kağıdıyla ucuz bir tükenmez kalemin buluşmasına ve üç dakikalık bir zamana bağlıdır. Ancak istifanın kabul edilmemesi, istifaya neden olan davranışın istifayı kabul etmeyenin önemsemediği ya da sorumluluğu üstlendiği (Deruhte-i mesuliyet) anlamına da gelebilir…
***
Ülkemizdeki mevcut yönetim anlayışı ve sistemi insanların büyük çoğunluğunu mutlu etmiyor, umutların yitirilmesine neden oluyor. Üstelik yönetimin keyfi  bir görünüm arz ettiği düşünülüyor. Bakalım bundan sonra neler yaşayıp göreceğiz,mülkün ve yetkinin gerçek sahibi olan halkımız son sözünde ne diyecek…
blank
Etiketler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
Kapalı